Projekt SNoK - Svartådalens Natur- & Kulturcenter

Svartådalens Bygdeutveckling arbetar med att anlägga ett Natur- och Kulturcentrum i Västerfärnebo. Nu är vi igång med det praktiska arbetet med att bygga utställningar med natur och kultur i Svartådalen. Förutom utställningen så planerar vi att ha skolverksamhet och forskarsal.

Mer information kommer snart!

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897