Svartåns våtmarker

Västmanland

Fläcksjön                                                                    Foto: Daniel Green
 

Våtmarker i världsklass

Svartådalens komplex av sjöar, översvämmande strandängar och sumpskogar, är viktiga våtmarker för ett stort antal flyttfåglar under sina vår- och höstresor.
Här rastar fåglar på resan mellan vinterkvarter så långt söderut som sydligaste Afrika och häckplatser långt uppe i Arktis eller Sibirien.

Men även för människan och miljön i stort, är naturliga vattenflöden mycket viktiga.
Idag försöker man på flera håll i Europa återskapa det som i Svartådalen finns bevarat.


Svartåområdet stod redan på 70-talet med på RAMSAR-konventionens CW-lista (Convention of Wetlands) och ingår nu även i EU:s nätverk av skyddsvärda naturområden ”Natura 2000”.


Kartlänk, Fläckebo, Fläcksjön: Karta Eniro


Ramsan, Naturvårdsverket, Naturens Bästa

 

 

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897