Vi stöder bygdens utveckling

AB Karl Hedin Sågverk, Råvara
Box 2008
737 02  FAGERSTA
Tel 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se/ravara/

BN Energikonsult AB
Islingbyvägen 8
733 60  VÄSTERFÄRNEBO
Tel. 0224-74 00 14
www.bnenergikonsult.com

Ceders Advokatbyrå AB
Rådmansgatan 9
733 30  SALA
Tel. 0224-170 86

Fallängetorp AB
Fallänge 115
775 96  KRYLBO
Tel. 070-736 36 82, 073-091 87 81
www.fallangetorp.se

Gussjö Mur & Bygg
Gussjö 118
733 63  SALBOHED
Tel. 070-321 85 59

Johan Andersson Plåt & Entreprenad
Sörgärsbo 171
733 61  VÄSTERFÄRNEBO
Tel. 073-726 86 34
www.johansplat.se

Mellanskog Ekonomisk Förening
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37  UPPSALA
Tel. 010-482 80 00
www.mellanskog.se

MID Byggentreprenad AB
Sörhörende 102
733 61  VÄSTERFÄRNEBO
Tel. 070-699 09 81

Sala Sparbank
Stora Torget 3
733 21  SALA
Tel. 0224-850 00
www.salasparbank.se

Svartådalens Flis & Pellets AB
Sörhörende 221
733 61  VÄSTERFÄRNEBO
Tel. 0224-74 30 52

Timmerfabriken
Orrnäs 100
733 61  VÄSTERFÄRNEBO
Tel. 070-649 02 24
www.timmerfabriken.se


 

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897