Ett oexploaterat landskap

Ett oexploaterat landskap i Västmanland, Nära Västerås, Sala.

Svartådalen i Västerfärnebo och Fläckebo socknar i Västmanland domineras av ett flackt, öppet jordbrukslandskap präglat av Svartåns översvämningar över vidsträckta slåtterängar och betade strandängar. Här är flera av  de näringsrika, grunda sjöarna ”öppna  våtmarker” utan bladvasskanter, vilket ger dem en unik karaktär.


Svartåområdet är klassat som riksintressant kulturbygd. Här finns alltjämt ursprunglig bebyggelse med ängslador och 1800-talsgårdar.


Fågellivet är en stor attraktion i Svartådalen. Här rastar tusentals sångsvanar på vårflyttning, hundratals tranor höstetid. Havsörn, fiskgjuse, bivråk och en rad andra rovfågelarter häckar. Svarttärna, rosenfink, näktergal, kornknarr och storspov är andra arter som attraherar besökare och utgör en tydlig del av områdets fågelattraktioner.


I detta landskap med sin angränsande storskog Hälleskogen (360 hektar skog utan större vägar) – arrangeras flertalet av våra aktiviteter.

Kontakta oss

Här finns också en rad historiska lämningar från stenålder och framåt (de äldsta daterade till 9.000 gamla). Några av de mest kända historiska besöksmålen är Odendisastenen i Fläckebo, Ebba Brahes lusthus på ön Braheholmen i Fläcksjön och järnåldersgravarna på Kloberget, Västerfärnebo. Historiska kulturmiljöer inkluderar Hörnsjöfors bruk, gamla järnframställningsplatser såväl som ängslandskapet Nötmyran med sina hölador.
Området  är rikt på vilt med kronhjort, älg, lodjur, vildsvin, räv, grävling, bäver och en och annan observation av varg och björn varje år. Fiskrikedomen i Svartåns vattensystem är väldokumenterad, (gädda, abborre, sutare, braxen och gös)  liksom förekomsten av flodkräfta.


I Svartådalen utvecklas den lokala ekonomin med bygdens natur- & kultur-resurser som bas

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897