Medlemmar

Svartådalens Bygdeutveckling
 


Ann-christin Korts-Aspegren

Birdsafari Sweden, Daniel Green,
läs mer
Fiket i Färnebo AB, läs mer
BN-Energi konsult, läs mer


Cellvy Dahlberg
Centern i Sala, läs mer
Christer Gustafsson, Norr Salbo

Dorothea Södereng

Edens Garden AB
Edens Garden Bed & Breakfast, John o Mandy de Jong, läs mer

Fallängetorp för Fä och Folk, läs mer
Fläckebo Bed & Breakfast, Elisabeth o Carl Quasthoff, läs mer
Fläckebo Hembygdsförening, läs mer
Fredrik Flyghed
Färnbo Byalag, läs mer

Gröna Hagars Kött, läs mer

Gun Widén
Gussjö Mur & Bygg, Mikael Berglind, läs mer

lf 1714 Hoppet av IOGT-NTO Västerbykil

Jan Johansson
Johan Södereng

Kristen Gemenskap Västerfärnebo/Fläckebo, läs mer
Kulturföreningen Kilbolokalen, läs mer


Linda Jax

Milos Havel
Monica Fahrman AB 

Nestor AB,
läs mer
Norr Salbo Byamän

Sala Fågelklubb, läs mer
Sala Västra Socialdemokratiska Förening, läs mer
Skapande Händer, läs mer
Stig Leksell
Stävre Konst & Guide, Elisabeth Hallin, Örsingsbo, Salbohed,
läs mer
Sätra Brunn, läs mer
Sätra IF läs mer
Sör Salbo Byamän

Timmerfabriken Orrnäs, Lennart Klaar, läs mer
Tvärhandsbäcken Naturprodukter

Vrenninge Perennodling, Christer Eriksson, läs mer
Västerfärnebo AIK, läs mer
Västerfärnebo Centerkvinnor, läs mer
Västerfärnebo-Fläckebo Församling, läs mer
Västerfärnebo Hembygdsförening, läs mer
Västerfärnebo/Fläckebo LRF, läs mer
Västerfärnebo PRO, läs mer

Örntäppan, Lennart Westerdahl, läs mer

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897