Svartådalens Bygdeutveckling

Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk förening som arbetar aktivt för att hålla vår bygd levande. Föreningen startades med målet att se till att bygden har tillgång till bra service, verka för att hålla skolor levande och arbeta för att samarbetet mellan boende, föreningar och företag ökar. Vårat huvudmål är att vår bygd alltid ska vara levande och attraktiv att bo i och besöka.
 
Tillsammans håller vi landsbygden levande,
kontakta oss gärna med förslag som kan göra bygden bättre nu och i framtiden!
 
Om Svartådalens bygdeutvecklings arbete:
Föreningen arbetar ideellt inom många olika områden, med målet att hålla vår bygd levande.
Exempel på vad vi i föreningen gör:
- sköter badplatserna Paradisbadet och Stävrebadet
- tar hand om skötsel av leder för vandring, cykling, kanot och ridning
- driver utvecklingsarbete i bygden genom att lyfta fram frågor som är viktiga både idag och för framtiden till kommunala politiker, som bredband, skola, boende, energi, postservice och samhällsservice för alla boende i Svartådalen.
- driver webbplatsen www.svartadalen.se, www.svartadalensutveckling.se
- driver Svartådalens Bygdecenter med samhällsinformation och turistinformation.
- arbetar med utveckling av Svartådalens Natur- och Kulturcenter.
 
Vill du bli medlem?
Bli medlem i Svartådalens Bygdeutveckling ekonomiska föreningen. Medlemsavgiften på 300 kr per år betalas in till Bankgiro 5399–2731. En engångsinsats på 2000 kronor tillkommer, som återbetalas när medlemsskapet avslutas.
 

Medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser och/eller begagnar föreningens tjänster i arbetet med att driva bygdeutvecklingsprojekt t.ex. marknadsföring av bygden, utveckling av lokala produkter, bevarandet av Föreningen Svartådalens Bygdeutvecklingsamhällsservice och utvecklande av infrastruktur för IT, turism och transporter.
 

Styrelsen 2019

Anitha Barrsäterl (ordförande) 070-736 36 82
John de Jong (vice ordf.) 070-681 89 87
Ingmari Ekman (sekreterare) 076-806 42 80
Bengt Atthem
Kjell Eklund
Jan Johansson
Lillemor Larsson Hassel
Lennart Westerdahl

Agneta Swärd (adjungerad kassör)
Ann-christin Korths-Aspegren (adjungerad)

 

 

 

 
Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897