Föreningar i Svartådalen

Förening Kontaktperson Epost
Bygdehistoria i Bergslagen Anders Fläcke, 0224-74 12 15 info@hornsjofors.se
Bygderådet för Norra Västerfärnebo

Roger Fernkvist, Hedåker 141, Västerfärnebo, 0224-776 61

 
Fläckebo Hembygdsförening Kerstin Wistrand, Hassmyra 175, 730 71 Salbohed, 0224-74 20 87, 070-659 67 80  k.wistrand@telia.com
Fläckebo/Västerfärnebo LRF avdelning Jonny Pettersson jonny.matsbo@telia.com
Fläcksjöns fiskevårdsområde    
Färnbo Byalag Ingmari Ekman farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
Hedåkerslokalen    
Kilbo Revyförening    
Kristen Gemenskap Thomas Ekman
070-457 07 02
pastor@kristengemenskap.org
Kulturföreningen Kilbolokalen Per Helge per.helge@telia.com
Lindsjö badförening Ordf. Jan Stavlind
0224 - 74 12 80
Jan.Westerback@bbrail.com
Sala västra socialdemokratiska förening Åke Hedvall
0224 - 222 63
stig.hedvall@sala.mail.telia.com
Svartådalens Bygdeutveckling Ordf. Anitha Barrsäter
Ann-christin Korths-Aspegren
info@svartadalen.nu
Västerfärnebo AIK Anders Helge, ordf. ingemar.ek@vasterfarneboaik.se
Västerfärnebo Centerkvinnor    
Västerfärnebo Centerpartiavdelning    
Västerfärnebo Dragspelsklubb Lars Andersson
0224 - 222 08
 
Västerfärnebo Hembygdsförening Anders Fläcke
0224-74 12 15
info@vasterfarnebo.se
Västerfärnebo PRO   bengt.vangbo@telia.com

 

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Mån-tors 09:15-14:15
 

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897