Fåglar

Svanvår

Sångsvanarna är på vårflyttning och stannar för att vila och äta innan de flyger vidare mot sina häckplatser i Finland och västra Ryssland.

Norra Västmanland och Svartådalen är en naturlig anhalt på resan, som lockar med bra betesmarker i odlingslandskapet och öppet, grunt vatten att sova i.


Foto Lars Abramson. Rikt fågelliv i Västmanland.
Foto: Lars Abramsson


Från islossningen till ca 10 april är det högsäsong för svanskådningen i Svartådalen. 20-25.000 sångsvanar passerar Västmanland varje vår och upp till 3.500 kan ses rasta samtidigt i Svartådalen.

 

Tänk på tjällossningen och att det är lätt att fastna med bilen bara man lämnar vägen lite grann. Håll dig därför till de större vägarna och anvisade P-platser som Näs, Fläckebo och Hebo by.


Tranor i SvartådalenTranor och sångsvan i Svartådalen, Västmanland.

 Foto: Kim Lill


Sedan slutet av 1980-talet, har antalet tranor som samlas i Svartådalen höstetid ökat kraftigt.


Numera kan 1000-1500 tranor ses samtidigt under säsongen som sträcker sig från slutet av augusti till mitten av oktober. Tranorna kommer huvudsakligen från närområdets häckningslokaler i skog, myr och sjö. I slutet av hösten fylls området på av nya tranor, troligen från nordligare delar av Sverige. De mellansvenska tranorna flyttar söderut mot Tyskland, för att övervintra i Spanien och Frankrike.

 

Vid Näs, Norra Fläcksjön räknas tranorna regelbundet då de flyger in för övernattning i skymningen. Här ordnas också guidningar för allmänheten.

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897