Regementsplatsen Salbohed

Regemente Salbohed Västmanland

Åren 1681-1906 var Salbohed exercisplats för Västmanlands regemente.

Här drillades under regementets storhetstid, åtta kompanier med inalles 1200 man. Boende i bygden anmodades på den tiden att odla upp en humlestör i varje trädgård, som skulle lägga grunden för regementets behov av öl.

Västmanlands regemente anses ha spelat en avgörande roll vid slaget i Polska Clyszow 1702, under kung Karl XII:s ledning. Idag minner ett par byggnader och den ståtliga minnesstenen om Salboheds regementstid.

Regementet flyttades 1906 till Västerås med beteckningen I 18. Och lades ner den 31 december 1927.

Hitta hit

Vägbeskrivning från Sala: Åk mot Fagersta/Norberg väg 256. Sväng höger i korsningen i Salbohed. Efter ca 1 km ligger minnesplatsen på vänster sida.
 

GPS Koordinater
Longitud: 0.0000
Latitud: 0.0000

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897