Byberget

På Byberget intill Fläcksjöns strand, stod bosättningar för åtminstone 1000 år sedan.

Hassmyra by brann ner 1610, återuppfördes och totalförstördes av åsknedslag och brand igen den 10 augusti 1858.

Idag minner rester av husgrunder och jordkällare om boplatsen. På den gamla stenlagda bygatan - sannolikt minst tusen år gammal – känns historiens vingslag påtagliga.

Byberget är en av Svartåområdets få högre punkter med en naturskön utsikt över Fläcksjön och dess öppna strandängar.Hitta hit

Byberget i Hassmyra, Fläckebo, Västmanland

GPS Koordinater
Longitud: 0.0000
Latitud: 0.0000

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897