Friday 08 March 2019

Årsstämma onsdag 27 mars kl 19

Härmed kallas ni till årsstämma för Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening.

Datum: onsdag 27 mars 2019
Tid: 19:00
Plats: Svartådalens Bygdecenter, Klockarvägen 7 (f.d.Prosthagsskolan)

Årsstämmohandlingar delas ut vid mötet.

På mötet kommer vi Sture Johansson att medverka och diskutera bredband. Årets Svartådaling kommer att presenteras.
Möjlighet att sponsra plankor till Smäcken kommer att ges.

Anmälan till: telefon 0224-­74 00 11 eller
e­‐post
styrelsen@svartadalen.se

Alla är varmt välkomna! -­‐ Sprid detta vidare!

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Anitha Barrsäter, ordförande

 

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897