Friday 08 March 2019

Landskapet som gick upp i rök

Föreläsning på Svartådalens Natur- och Kulturcenter

Tisdag 19 mars kl.19:00 föreläser Andrew Butler, forskare i landskapsplanering vid SLU, om forskningsprojektet "Landskapet som gick upp i rök" på Svartådalens Besökscenter (adress: Klockarvägen 7, 73360 Västerfärnebo).

Föreläsningen är kostnadsfri och ingen anmälan behövs.

Länk till publikationen: https://pub.epsilon.slu.se/15731/1/sarlov_herlin_et_al_181029.pdf

Föreläsningen arrangeras av projektet Svartådalens Friluftsområde (ett projekt med stöd av Leader Nedre Dalälven/Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västmanland, Sala kommun).

 

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897