Thursday 07 June 2018

P g a rådande situation

Svartådalen ökar bemanningen

Med anledning av det stora fokuset i media och det därmed ökade intresset för att besöka området kommer Svartådalens Bygeutveckling att öka kapaciteten för att kunna ta hand om folk som vill besöka området.

Vi ska göra vad vi kan för att besökarna ska hålla sig på rätt ställe genom att vägleda och guida. Vi försöker även att hantera media för att styra både dem och besökare till Svartådalens Natur och Kulturcenter. Om problem uppstår någonstans kontakta oss och informera så vi kan se vad som finns att göra åt problemet.

Får ni frågor eller oönskade besök så hänvisa till Bygdecentret.
Det kommer att vara bemannat under hela sommaren måndag-lördag mellan 10:00-14:30.
E-post: info@svartadalen.se
Telefonnummer: 0224-74 00 11

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897