Saturday 03 March 2018

Årsstämma 28 mars

Härmed kallas ni till årsstämma för Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening.

Datum: onsdag 28 mars 2018
Tid: 19:00
Plats: Svartådalens Bygdecenter, Klockarvägen 7 (f.d.Prosthagsskolan)

Årsstämmohandlingar delas ut vid mötet.

På mötet kommer vi även att följa upp och informera om pågående projekt och strategi för Svartådalen samt upplägg för kommande politikermöten.
Årets Svartådaling kommer att presenteras.

Kaffe serveras till självkostnadspris.

Anmälan till: telefon 0224-74 00 11 eller e-post styrelsen@svartadalen.se

Varmt välkomna!

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening
Anitha Barrsäter, ordförande

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897