Sunday 09 October 2016

Försäljning 1 oktober

Information angående Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förenings försäljning av café- och serviceverksamheten till ny aktör

Styrelsen för Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening har beslutat att försälja café- och servicedelen eftersom föreningen inte kan få lönsamhet på verksamheten. Föreningen har i ett medlemsmöte och efterföljande extra föreningsstämma informerat medlemmarna om detta.

Försäljning görs för att säkerställa att servicedelen finns kvar i bygden och att föreningen ges möjlighet att återhämta sig från ett mycket svårt ekonomiskt läge.

Bygdeutvecklingsprojektet SNoK (Svartådalens Natur och Kulturcenter) i före detta Prosthagsskolan kommer att fortsätta som vanligt. Det innebär även att bygdeutvecklingsdelen med Bygdecenter fortsättningsvis kommer att finnas i före detta Prosthagsskolan där projektledaren för SNoK kommer att ha sin arbetsplats.

Vi vill härmed tacka alla kunder som nyttjat och stöttat Svartådalens Café och Service och önska de nya ägarna Björkman & Holm AB, som tar över verksamheten från 1 oktober 2016, lycka till.

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening kommer att ha ett fortsatt samarbete med de nya ägarna för café- och serviceverksamheten Björkman & Holm AB.

Styrelsen för
Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Mån-tors 09:15-14:15
 

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897