Saturday 04 June 2016

Skolstart årskurs 7-9

Nu satsar vi framåt!

Nu har vi förhoppningen att Sala kommun satsar på västra kommundelen och att vi därigenom får den skola från förskola till och med årskurs 9 som vi så väl är värda.

Under sommaren 2016 gjordes en namninsamling där vårt krav är att Sala kommun öppnar årskurs 7-9 i Västerfärnebo skola igen. Sammanlags samlades 840 namnunderskrifter in. Dessa lämnades över till Sala kommun i september 2016 och finns diarieförda i kommunen.

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897