Friday 07 November 2014

Lägesuppdatering 2014-09-03

Öjesjövägen öppen sedan 30/8

Det har funnits ett stort intresse från allmänheten av att få se det branddrabbade området. Det har ställt till problem för de boende i området och för räddningstjänsten.

Vi uppmanar fortfarande dig som inte bor i området att inte åka till skogsbrandsområdet. Men för att minska problemen med besökare finns det nu en vägsträcka där det går att se brandområdet från vägen utan att passera hus och störa boenden. Det är Öjesjövägen i den sydöstra delen av området. 

Observera att vägen är enkelriktad norrifrån (se karta). Vägen är öppen från lördag (30/8) morgon.

Vi vill betona att det råder förbud att gå in i skogen eftersom det är mycket farligt på grund av fallande träd och glödhål.

Vad gäller trafikläget gäller följande:

  • Länsväg 256 mellan Broarna och Hästbäck är öppen för trafik, men med hastighetsbegränsning på 30 km i timmen.
  • Länsväg 668, inklusive vägarna till Stavsänget och Svartvik, är öppen. På väg 668 är hastigheten sänkt till 60 km per timme. Väg vid Sörhörende är öppen
  • Väg vid Gärsjön är öppen
  • Väg vid Spannebo är öppen.
  • Öjesjövägen öppen fr o m lördag morgon 30 augusti. OBS enkelriktat norrifrån.

Observera att det endast är vägarna som är säkrade och öppna. Områden utanför vägarna är fortfarande avspärrade. Eftersom räddnings- och röjningsfordon fortfarande befinner sig i området råder det stoppförbud på samtliga vägar.

 
Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Mån-tors 09:15-14:15
 

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897