Monday 27 October 2014

Natur & Kulturcenter

 

Det blir ett Natur & Kulturcenter i Svartådalen

I dagarna har det blivit klart att Svartådalen får börja arbeta med att skapa förutsättningar för et

t Natur & Kulturcenter med placering i en del av skolans lediga lokaler i Västerfärnebo.

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening har fått det stöd som det ansöktes om på försommaren beviljat från Sala sparbank för att kunna arbeta med ansökningsarbete för LONA medel i samverkan med Sala kommun. (Lokala naturvårdsmedel som söks hos Naturvårdsverket via länsstyrelsen)

Den ursprungliga planen kommer att utökas med att även omfatta ett informationscenter i brandens spår. Med anledning av den brandturism som redan uppkommit och kommer att komma ska bygdeutveckling arbeta i samverkan med bygden och berörda parter både på kort och lång sikt. På kort sikt med att organisera den så att den inte stör integriteten för de drabbade och på långsikt så att den gynnar bygden.

Extra medel har anslagits från Sala sparbank för ändamålet och en bred samverkan kommer att ske med bla Sala kommun,länsstyrelsen, LRF, skogsbolagen och WWF.

Anitha Barrsäter har fått uppdraget att för föreningen arbeta med frågorna under hösten.

Om du har frågor och synpunkter om detta så hör gärna av dig till Svartådalens Bygdecenter.

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897