Aktuellt

Thursday 27 April 2017

Vårt Svartådalen 1-2017

Nu är den äntligen här, vår egen tidning Vårt Svartådalen 1-2017. Dessutom har den nu betydligt mer och varierande innehåll än den förra, Svartådalsnytt. Vårt Svartådalen är bygdens egen tidning. Den kommer snart i din postlåda, utkörd av ideella krafter. Vill du läsa redan nu kan du ladda ner Vårt Svartådalen 1-2017 här.


Friday 03 March 2017

Årsstämma 22 mars

Kallelse till årsstämma för
Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Datum: onsdag 22 mars 2017
Tid: 19:00
Plats: Svartådalens Bygdecenter, Klockarvägen 7 (f.d. Prosthagsskolan)

Årsstämmohandlingar delas ut vid mötet.

På mötet kommer vi även att följa upp och informera om de politikerträffar som hållits.

Kaffe serveras till självkostnadspris.

Anmälan till: telefon 0224-74 00 11 eller e-post styrelsen@svartadalen.se

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening
Johan Södereng
Vice ordförande

 


Monday 17 October 2016

Släktforskning, start 16 febr

Släktforskningskurs

Start: Torsdag 16 februari kl 18:45 – 21:00, sammanlagt åtta gånger.
Plats: Bygdecentrets lokaler, Klockarvägen 7, Västerfärnebo (f.d. Prosthagsskolan).
Kostnad: 1 000 kr inkl fika.

Information och anmälan: tel 076-806 42 80 eller e-post Ingmari Ekman
.


Wednesday 03 September 2014

Det blir Natur & Kulturcenter!

I dagarna har det blivit klart att Svartådalen får börja arbeta med att skapa förutsättningar för ett Natur & Kulturcenter med placering i en del av skolans lediga lokaler i Västerfärnebo.

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening har fått det stöd som det ansöktes om på försommaren beviljat från Sala sparbank för att kunna arbeta med ansökningsarbete för LONA medel i samverkan med Sala kommun. (Lokala naturvårdsmedel som söks hos Naturvårdsverket via länsstyrelsen)

Den ursprungliga planen kommer att utökas med att även omfatta ett informationscenter i brandens spår. Med anledning av den brandturism som redan uppkommit och kommer att komma ska bygdeutveckling arbeta i...


Tuesday 26 August 2014

Våra vandringsleder

Vi vill göra alla uppmärksamma på att på grund av den omfattande branden i vårt område är de kartor som finns över lederna inte längre aktuella och vandringslederna är avstängda.
Många leder finns i det avstängda och brandhärjade området.

Vi vill också göra alla uppmärksamma på att det är förenat med livsfara att befinna sig i innanför avspärrningarna.


Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo
info@svartadalen.se
0224-74 00 11

 

Öppettider Bygdecentret:
Mån-tors 09:15-14:15
 

 

Bankgiro: 5399-2731
Orgnr: 769608-1897